lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

วิธีการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า (เลือกให้เป็นเพื่อความปลอดภัย)

เจ้าของร้าน

วิธีเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า เมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาวทุกๆปี เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้ามักเป็นที่นิยมและมีใช้กันทุกครัวเรือน ด้วยเพราะราคาของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ในปัจจุบันมีราคาไม่สูงมากนักประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งในแต่ละปีอากาศก็จะหนาวเย็นเป็นระยะเวลานานนับหลายเดือน ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงหาซื้อไว้ใช้เพื่อให้ความอบอุ่นเวลาชำระล้างร่างกาย จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าประเภทนี้ต่างแข่งขันกันผลิตสินค้าออกมาจำนวนมากเช่นกันซึ่งคุนภาพและมาตรฐานก็จะแตกต่างกันไปทั้งที่มีคุณภาพมาตรฐานและไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการจะใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับคุณภาพเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตน และ/หรือจำหน่ายสินค้าในราคาถูกเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่สำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยาก เพราะจำมีวางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าผู้บริโภคไม่พิจารณาให้รอบคอบในการเลือกซื้อสินค้าประเภทนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะเมื่อเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกอาจจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและเมื่อนำไปติดตั้งไม่ถูกวิธีหรือแม้จะติดตั้งได้ถูกวิธีก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นข่าวให้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดถึงจะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์หากใช้ผิดวิธีหรือไม่ศึกษาข้อมูลของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆให้ละเอียดถี่ถ้วน สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่มีใช้กันอยู่ทุกครัวเรือนนั้นมี 2 ประเภทคือ ชนิดที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินและชนิดที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดิน ซึ่งจะมีข้อแนะนำในการใช้แสดงไว้ที่ตัวสินค้าหรือในคู่มือที่ใช้ประกอบสินค้า คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุข้อความบนฉลาก ดังนี้ ชนิดที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินจะต้องระบุข้อแนะนำในการใช้ว่า “ต้องติดตั้งสายดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า” และชนิดที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุข้อแนะนำว่า “ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินและติดตั้งสายดินพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า” และคำเตือนต้องติดไว้ด้านหน้าของตัวสินค้า โดยใช้เป็นตัวอักษรสีแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น โดยชนิดที่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุคำเตือนว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน” ชนิดที่ไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินให้ระบุคำเตือนว่า “อันตรายถึงชีวิต ถ้าไม่ติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีสายดินและไม่ติดตั้งสายดิน” หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่จัดทำฉลากดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายกรณีเป็นผู้จำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณที่เป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้บริโภค ถ้าเลือกซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก็จะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและครอบครัวได้เช่นกัน สิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคือ จะต้องเลือกซื้อสินค้าที่จัดทำฉลากถูกต้องโดยต้องระบุข้อแนะนำในการใช้และต้องระบุคำเตือนไว้ด้านหน้าของตัวสินค้า โดยใช้ตัวอักษรสีแดงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น และที่สำคัญควรเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งแสดงไว้ที่ตัวสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย และสิ่งสำคัญต้องตรวจดูสภาพของสินค้าต้องอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ เรียบร้อย มีคู่มือการใช้งานและใบรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างครบถ้วน และควรให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้งให้และต้องทำการติดตั้งสายดินทุกครั้งและเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคที่ได้มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่ใช้งานมานานแล้วในฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาควรให้ช่างผู้ชำนาญทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าว่ามีการชำรุดบกพร่องหรือากรทำงานผิดปกติหรือไม่ จะได้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตลอดฤดูหนาว "อุณหภูมิที่เหมาะแก่การอาบน้ำ ควรอยู่ที่ 27-37 องศาเซลเซียส ห้ามลืมต่อสายดินเมื่อติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นและตรวจดูว่ามีเครื่องหมาย มอก.หรือไม่"

Link (เครื่องทำน้ำอุ่น) :

Credit : pcoc.moc.go.thหากท่านสนใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมากกว่า 700 รายการสามารถติดต่อได้ที่

Website : http://www.smtvasia.com/

E-Mail : info@smtv.co.th Contact : 02-510-5050 , 02-510-9955

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

Select Language

CONTACT US

02-5105050,02-5109955

MENU

หมวด ภาพและเสียงหมวด ไอทีและสำนักงานหมวด เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหมวด เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CATEGORY

หมวด เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก [1125]
หมวด เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ [1188]
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า [241]

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม51,278 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด31,255 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.พ. 2558
ร้านค้าอัพเดท8 ส.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก